Vaše potreby a želania

21-03-2013
V rámci našej neustálej snahy poskytovať Vám našim zákazníkom stále kvalitnejšie a komfortnejšie služby Vám ponúkame možnosť prejaviť svoj názor, skritizovať naše nedostatky, prípadne navrhnúť zmeny, ktoré by nám pomohli ešte viac sa priblížiť Vašim predstavám o našej vzájomnej spolupráci.

Pre Vaše postrehy, myšlienky,kritiku, návrhy na vylepšenie môžete využiť e-mailovú adresu: zakaznik@duratherm.sk