Preto že služba nemá presný tvar, váhu, veľkosť, či farbu je jej opísanie, pochopenie a poskytnutie veľmi rozdielne, následkom čoho vzniká na rovnakú vec mnoho rozdielnych názorov. Dúfame pre to že nasledujúce riadky Vám pomôžu zorientovať sa v tejto zložitej spleti súvislostí a budete schopný správne si vybrať. 

Pojem služby je v našich zemepisných končinách fenomén ktorý má mnoho podôb a mnoho spôsobov chápania pravej podstaty významu tohto slova.

Pri zovšeobecnení tohto pojmu a s miernym nadhľadom musíme však konštatovať, že my Slováci poväčšine ešte stále nie sme pripravený služby na profesionálnej úrovni ponúkať, no často ani prijímať. 

Problémy nastávajú napríklad v rozdielnom chápaní rozsahu poskytovaných služieb vzhľadom k dohodnutej (ale často aj vôbec nedohodnutej) cene.

Druhý a asi rovnako závažný problém je dodržanie kvality dohodnutých služieb poskytovateľom (tento aspekt by pritom nemal mať priamy vplyv na dohodnutú cenu).

Málo prepieraním, ale všeobecne známim úvodným problémom (osobitne pri remeselných službách) poskytovania a prijímania služieb je známi začarovaný kruh ktorý začína počiatočnou nedôverou objednávateľa spôsobenou zlými predošlými skúsenosťami, alebo zlou referenciou od známeho (bohužiaľ často vytrhnutou z kontextu, pretože Váš známi sa Vám väčšinou ,,pochváli" len s chybami majstrov, ktorý mu poskytovali služby, ale len málo kto má kritický pohľad aj sám na seba a dokáže potlačiť nutkanie svojho ega nepriznať vlastné pochybenie v zmenežovaní daných prác, či v nezadaní správnych a úplných požiadaviek pre úspešné poskytnutie spomenutých služieb)  zo  služieb voči poskytovateľovi, jeho prílišné kontrolovanie niekedy až hraničiace so sekírovaním, či ponižovaním. Následkom takéhoto správania objednávateľa väčšinou ešte podtrhnutého vyjednaním pre poskytovateľa nevýhodnej často až nereálnej ceny dodanej služby je výrazná demotivácia poskytovateľa služieb občas spojená až s apatiou voči objednávateľovi.  Zrazu je tu situácia, ktorá nesmeruje k pozitívnemu výsledku ,,a to sme ešte ani poriadne nezačali" ...

Ďalšia veľmi často chýbajúca esencia ktorá by mala dotvárať celistvosť a kvalitu služieb, tentokrát zas zo strany poskytovaťeľa (no je tiež veľmi často opomínaná) je schopnosť poskytovateľa relevantne a odborne poskytnúť poradenstvo, návrh, nasmerovanie či zorientovanie objednávateľa v danej problematike. 

Naša spoločnosť pochopila dôležitosť a naliehavosť poskytovania služieb pre Vás, našich ctených zákazníkov a preto sa Vám snažíme ponúknuť okrem už spomínaných štandardov s ktorých sa služby skladajú aj benefity ako sú čestnosť, úprimnosť, lojálnosť, úcta a pokora.

Ale Každá minca má dve strany a pre to, aby sme Vám boli ochotný a schopný tieto ,, služby" správne a odborne poskytnúť mali by ste ale aj Vy ako zadávatelia potrieb vytvoriť to správne a prívetivé prostredie pre nás, poskytovateľov služieb. 

Pýtate sa ako správne naštartovať zdravý vzťah: objednávateľ - poskytovateľ služieb tak aby ste na konci tohto procesu vyhlásili sami pred sebou, že ste veľmi spokojný s výberom poskytovateľa služieb, chceli mu zaplatiť dohodnutú sumu, či možno niečo navyše a tešili sa že môžete poskytnúť známemu či priateľovi výborný kontakt?

Odpoveď je až prekvapivo jednoduchá: dôkladne a nezávisle si preverte REFERENCIE poskytovateľov služieb na predošlé práce o ktoré máte Vy ako objednávateľ záujem!

Nebuďte  naivný v tom zmysle že si na internete urobíte svoj súkromný ,,tender" poskytovateľa založený na najnižšej cene a peknej web stránke s primitívnymi sľubmi ako: ,, sme lacný, rýchli a kvalitný" ,, máme nonstop servis" ,, ponúkame všetky služby" a podobné povrchné vyhlásenia v zlatom pozlátku o ktorých význame takýto poskytovatelia väčšinou nevedia takmer nič.

Seriózny poskytovateľ služieb nemá nikdy problém s obhájením svojich pozitívnych referencií, preto že je seriózny (dôveryhodný)!

Dôvera je vo vzťahu objednávateľ - dodávateľ (tak ako v každom vzťahu) veľmi dôležitá a zakladá sa na nej väčšina obojstranných úspechov. 

Veľa z Vás si ale prirodzene položí veľmi dôležitú a nezanedbateľnú otázku: ,,cena ?"

Cena (teda jej prvotná forma v podobe základných priamych výdavkov) je dnes bohužiaľ pre väčšinu objednávateľov služieb prioritná. No málo kto si uvedomuje fatálnosť dôsledkov omylu že prvotná (tzv. obstarávacia) cena ešte nie je konečná a v drvivej väčšine takýchto situácií dôjde na koniec (mnoho krát až po rokoch...) k veľkému sklamaniu, preto ,že konečná cena (táto hodnota zohľadňuje aj nepriame a prevádzkové výdavky, tiež budúce výdavky spojené so životnosťou trvania tejto služby a intervalom jej nutného obnovenia) sa skoro vždy neľútostne nafúkne na predtým absolútne neprijateľnú, no teraz bohužiaľ splácanú alebo už zaplatenú realitu.

Správna a objektívna cena pre obe strany je teda tá, ktorá vzíde zo správneho a úplného zadania služby cez jej správne a úplné plánované dodanie zo započítaním všetkých súvisiacich položiek, použitého vybavenia, príp. kvality dodaných materiálov (a ich úplnosť) so službou súvisiacich, samozrejme s možným poskytnutím primeraných zliav, či iných benefitov, až po reálne a úplné dodanie vzájomne dohodnutej služby na vzájomne dohodnutej kvalite a rozsahu.

Správna a vyvážená cena naopak nikdy nevznikne pri použití opačného postupu, či vynechaní niektorej z položiek či postupu správnej skladby ceny. Tento postup je začiatkom sebaklamu objednávateľa, pod vidinou vyjednania výbornej ceny ktorý neskôr pri sumarizácií výdavkov objednávateľa vyústi do nezrovnalostí, konfliktov či zrušeniu zmluvného vzťahu.

Jednoducho zhrnuté: Ak niečo má svoju hodnotu a teda aj následnú cenu, nedá sa rovnaká, či lepšia hodnota - služba zadovážiť za polovicu, či nebodaj zlomok reálnej ceny. Teda dá sa samozrejme zadovážiť napr. polovičná cena, ale už nie celej hodnoty pôvodne kalkulovanej služby (to je tá pomyselná hranica, kde končí  zdravý úsudok a začína sebaklam).

Je nutné jedným dychom zároveň dodať že sú žiaľ aj taký poskytovatelia služieb, ktorý za reálnu hodnotu služby značne nadhodnotia jej cenu, či už za účelom poskytnutia naoko vyššej a dnes aj veľmi módnej zľavy, alebo za ďalšími inými neserióznymi zámermi. Prípadne za rovnakú či nižšiu cenu ako je reálna, dodajú len základnú, alebo neúplnú časť služby, príp. s použitím menej hodnotných, či nekompletných materiálov. V prípade takýchto nejasností, či pochýb je znovu správne obrátiť sa na referencie poskytovateľa (veď reálne hodnoty služieb určujú aj tak len seriózny poskytovatelia).

Príklad: reálna cena pravidelnej ročnej prehliadky kondenzačného kotla do 50kW je cca 120€ s DPH. Seriózny poskytovateľ služieb Vám rozoberie, vyčistí, opätovne zloží, nastaví a skontroluje všetky súčasti kotla, následne Vám dá správu o celkovom stave kotla, príp. odporučí, či odkonzultuje s Vami zmeny v prevádzke, či iné súvislosti ktoré budú mať za následok úsporu spotreby zemného plynu, či predĺženie životnosti uvedeného kotla. Tieto komplexné a reálne služby trvajú cca 2 hod.

Naopak poskytovateľ servisu, ktorého ste si vybrali kvôli nízkej cene a jeho zaujíma tiež len Vaša finančná odmena logicky práve kvôli týmto parametrom dohody, teda cene cca 60-80€ s DPH za ,,papierovo" rovnaký výkon služieb neodvedie všetky úkony reálne požadovanej služby, prípadne vynechá poradenstvo, konzultácie, či iné dôležité položky popisovanej služby, čím Vám spôsobí zvýšenú spotrebu zemného plynu, či skrátenie životnosti plynového kotla ,či jeho príslušenstva.Tieto nekomplexné a nereálne služby trvajú cca 15-25 min!

Ešte stále si myslíte že ste vyjednali lepšiu cenu?

Určite ste vyjednali nižšiu cenu za časť celkovej ceny (v podobe úspory na konkrétnom pravidelnom servise), ale určite nie celkovú cenu služby ktorá zohľadňuje aj budúcu poruchovosť, spotrebu zemného plynu, bezpečnosť a samozrejme životnosť uvedeného kotla! 

Zistite si naše referencie a dajte nám Vašu dôveru, je to Vaša najlepšia cesta k spokojnosti. My Vás určite nebudeme ohurovať nereálnymi zľavami , no radi sa Vám za Vašu cennú dôveru odmeníme všetkým, čím len dokážeme z pohľadu služieb poskytnúť a určite Vás nesklameme :-)

Váš team DURATHERM.